Traženi broj
KUI09 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 57
Broj: 9
Godina:2008
Stranice: 417–458, A1017–A1020
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 9
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

435

Iz naših knjižnica

436–438

Industrijsko-gospodarski pregled

439–441

Tehnološke zabilješke

442

Zaštita okoliša

443–446

Osvrti

447–448

Kalendar događanja

449–451

Pregled tehničke literature i dokumentacije

453–458

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Heptan-2-on
A1017–A1020