Traženi broj
KUI11 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 57
Broj: 11
Godina:2008
Stranice: 503–540, A1025–A1028
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 9
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Pročišćavanje efluenta proizvodnje drvenjače organo-zeolitom
M. Rožić, J. Hrenović, A. Anić Vučinić i L. Sekovanić
503–509

Pregledni rad

 
Dvojni lijekovi s identičnim i neidentičnim podjedinicama
M. Huzjak, Z. Rajić i B. Zorc
511–519
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

521

Iz naših knjižnica

522–523

Industrijsko-gospodarski pregled

524–527

Tehnološke zabilješke

527–528

Zaštita okoliša

528–530

Prikazi knjiga

530–531

Kalendar događanja

532–534

Pregled tehničke literature i dokumentacije

535–540

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

A1025–A1028