Traženi broj
KUI05 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 58
Broj: 5
Godina:2009
Stranice: 207–252, A1049–A1051
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 9
SADRŽAJ

Pregledni rad

 
Masena spektrometrija molekulskog oslikavanja
D. Josić i S. Kovač
207–213

Izlaganje sa znanstvenog skupa

 
Razvoj polimernih nanokompozita na osnovi slojevitih dvostrukih hidroksida
M. Rogošić, Z. Matusinović i J. Šipušić+
215–223
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

225

Iz naših knjižnica

226–228

Industrijsko-gospodarski pregled

229–232

Tehnološke zabilješke

232–233

Zaštita okoliša

234–236

Društvene vijesti

236

Kalendar događanja

237–246

Pregled tehničke literature i dokumentacije

247–252

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Dimetil-ftalat
A1049–A1051