Traženi broj
KUI 1 2 2015 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 64
Broj: 1-2
Godina:2015
Stranice: 1–108
Broj znanstvenih/stručnih radova: 5
Broj ostalih priloga: 24
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Katalitička oksidacija fenola uz zeolitni katalizator Cu/Y-5: 1. dio: Priprava i karakterizacija katalizatora
K. Maduna Valkaj, O. Wittine i A. Katović
1−10
 
Korelacijska analiza koloidne strukture i kemijskog sastava asfalta te njegovih radnih svojstava
Y. B. Lei, X. J. Cao i Y. J. Ding
11−17

Izvorni znanstveni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Kemijska nomenklatura i terminologija u svjetlu nacionalizma
N. Raos
19−25

Pregledni rad

 
Novi petrokemijski procesi na temelju izravne pretvorbe metana
F. Faraguna i A. Jukić
27−37

Stručni rad

 
Primjena naprednog vođenja i optimiranja regulacije u industrijskim postrojenjima
S. Howes, I. Mohler i N. Bolf
39−48
RUBRIKE

Riječ urednika

N. Bolf: Riječ urednika
V

II–III

Mišljenja i komentari

N. Raos: Besplatni rad
49
50
50–51

Imenje i nazivlje u kemiji i kemijskom inženjerstvu

52

Industrijsko-gospodarski pregled

53–56

Tehnološke zabilješke

56–58

Zaštita okoliša

59–63

Društvene vijesti

63

Aktualnosti iz industrije

64–67

Prikazi knjiga

68

Osvrti

69–73
74–76
77–81
82–84
85–86
87–88
89–90

Iz kalendara izdvajamo

91–94

Kalendar događanja

K1–K23

Pregled tehničke literature i dokumentacije

95–97

Mjerna i regulacijska tehnika

98–101

Sigurnost i zaštita na radu

103–107