Traženi broj
Kui 03 2010 korice Kem. Ind.
Volumen: 59
Broj: 3
Godina:2010
Stranice: 107–162, A1085–A1088
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 14
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Kontrola polutanata u zraku uporabom epifitskog lišaja Hypogymnia physodes u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
J. Huremović, M. Horvat, M. Veber i M. Memić+
107–110

Pregledni rad

 
Problem slobodnog trikoordiniranog sililnog kationa
H. Čičak
111–124
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

125
125–127
V. Rapić+: Korijeni gluposti
127

Iz naših knjižnica

128–129

Industrijsko-gospodarski pregled

129–132

Tehnološke zabilješke

133–134

Zaštita okoliša

134–136

Društvene vijesti

136–145
146

Prikazi knjiga

146–148

Kalendar događanja

149–155

Pregled tehničke literature i dokumentacije

157–162

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Acetanhidrid
A1085–A1088

II