Traženi broj
Kui 02 2011 korice Kem. Ind.
Volumen: 60
Broj: 2
Godina:2011
Stranice: 51–126, A1125–A1127
Broj znanstvenih/stručnih radova: 3
Broj ostalih priloga: 11
SADRŽAJ

Stručni rad

 
Iskorištenje topline otpadnih procesnih plinova u reaktoru za proizvodnju uljno-pećnih čađa
N. Zečević, D. Barta i Z. Bosak
51–59

Pregledni rad

 
I. Organometalna i bioorganometalna kemija – ferocen i metalni karbonili
V. Rapić+ i M. Čakić Semenčić
61–79

Izvorni znanstveni rad / Iz naših knjižnica

 
Bibliometrijska analiza časopisa Kemija u industriji za razdoblje od 2000. do 2009. godine
B. Macan
81–88
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

89

Industrijsko-gospodarski pregled

90–93

Tehnološke zabilješke

94–95

Zaštita okoliša

95–96

Društvene vijesti

D. Škare+, Ž. Kurtanjek i Z. Blažeković: Dan izdavačke djelatnosti HDKI-ja 2010. – izvještaj
97–100
100–105
105

Prikazi knjiga

106

Kalendar događanja

107–119

Pregled tehničke literature i dokumentacije

121–126

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Bromoform
A1125–A1127