Traženi broj
Kui 11 2011 korice Kem. Ind.
Volumen: 60
Broj: 11
Godina:2011
Stranice: 543–594, A1157–A1159
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 13
SADRŽAJ

Stručni rad

 
Niskotemperaturna selektivna katalitička redukcija dušikovih oksida u proizvodnji dušične kiseline primjenom tekućeg amonijaka
N. Zečević, M. Ljubičić, D. Vdović, K. Mikoč, I. Herjavec i Ž. Kabljanac
543–549

Pregledni rad

 
Sinteza diarilamidina
I. Stolić i M. Bajić
551–560
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Pisanje za…
561

Iz naših knjižnica

562–563

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

564–569

Industrijsko-gospodarski pregled

570–572

Tehnološke zabilješke

573–574

Zaštita okoliša

574–575

Društvene vijesti

576

Prikazi knjiga

577–578

Osvrti

578–582

U spomen

583–584

Kalendar događanja

585–588

Pregled tehničke literature i dokumentacije

589–594

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Rezorcinol
A1157–A1159