Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2011.006
Objavljen: Kem. Ind. 60 (11) (2011) 543–549
Referentni broj rada: KUI-06/2011
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Niskotemperaturna selektivna katalitička redukcija dušikovih oksida u proizvodnji dušične kiseline primjenom tekućeg amonijaka

N. Zečević, M. Ljubičić, D. Vdović, K. Mikoč, I. Herjavec i Ž. Kabljanac

Sažetak

U radu je prikazana primjena niskotemperaturne selektivne katalitičke redukcije dušikovih oksida u otpadnom plinu od proizvodnje dušične kiseline. Selektivna katalitička redukcija provodi se heterogenim katalizatorom TiO2/WO3 nanesenim na nosač od Al2O3 velike aktivne površine po obujmu, oblika pčelinjeg saća. Prikazana je učinkovitost selektivne katalitičke redukcije u temperaturnom području otpadnog plina od 180 do 230 °C uz izravnu primjenu tekućeg amonijaka, bez prethodnog isparavanja u plinovito stanje. Posebnom izvedbom sustava za izravno doziranje tekućeg amonijaka te omogućavanjem učinkovite homogenizacije s otpadnim plinom postignute su emisije dušikovih oksida od 100,0 do 185,0 mg m–3 izraženih kao NO2 u otpadnom plinu. Pokazano je da niskotemperaturna selektivna katalitička redukcija uz izravnu primjenu tekućeg amonijaka otvara novu mogućnost za smanjenje emisije dušikovih oksida u proizvodnji dušične kiseline. Istodobno se izbjegava svaka mogućnost pojave dušikovih oksida nakon heterogenog katalizatora u procesu naknadnog iskorištenja energije otpadnog plina u plinskoj turbini. Izravnom primjenom tekućeg amonijaka omogućen je jednostavniji sustav selektivne katalitičke redukcije dušikovih oksida u otpadnom plinu, bez dodatne operacije isparavanja i predgrijavanja te se ostvaruje ekonomski i energetski učinkovitije smanjenje emisije dušikovih oksida uz poštovanje zakonskih odredbi o graničnim emisijama.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

selektivna katalitička redukcija, dušikov oksid, tekući amonijak, dušična kiselina