Traženi broj
KUI 7 8 2016 korice Kem. Ind.
Volumen: 65
Broj: 7-8
Godina:2016
Stranice: 349–455
Broj znanstvenih/stručnih radova: 7
Broj ostalih priloga: 27
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Primjena spektrometrijskih metoda u analizi metalurških uzoraka
A. Štrkalj i Z. Glavaš
349–352
 
Sinteza i inhibicija korozije imidazolina modificiranog Mannichovom reakcijom
X. J. Kong, W. Y. Fan, M. Liang, C. D. Qian, H. Luo i Y. Yao
353–358

Pregledni rad

 
Od vitamina do antibiotika – sjećanja jednog kemičara II. dio
S. Mutak
359–374

Prethodno priopćenje

 
Utjecaj pH vrijednosti tla i dodatka kelatnog agensa na sadržaj kadmija u pojedinim biljkama
F. Bikić i A. Pašalić
375–378

Kratko priopćenje

 
Dinamička mehanička analiza, sprječavanje kolotraženja, mikrostruktura, bitumen visokih modula
M. Liang, Y. Hu, X. J. Kong, W. Y. Fan, X. Xin i H. Luo
379–384

Stručni rad

 
Gravitacijski separatori plin/kapljevina. Dio III.
E. Beer
385–400

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Kombinatorika u kemiji
F. M. Brueckler
401–405
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

407
N. Raos: Uhljebi
408

Imenje i nazivlje

409–410

Osvježimo znanje

411–412

Industrijsko-gospodarski pregled

413–416

Tehnološke zabilješke

416–419

Zaštita okoliša

420–423

Izvještaji sa skupova

424–425

Društvene vijesti

426
426
427
428

Aktualnosti iz industrije

429–437

Prikazi knjiga

438–439
439

U spomen

440–441

Iz kalendara izdvajamo

442–445

Kalendar događanja

K1–K5

Pregled tehničke literature i dokumentacije

446–448

Mjerna i regulacijska tehnika

449–452

Sigurnost i zaštita na radu

453–455

Oglasi