Traženi broj
KUI 5 6 2016 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 65
Broj: 5-6
Godina:2016
Stranice: 237–348
Broj znanstvenih/stručnih radova: 7
Broj ostalih priloga: 25
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Potpuno iskorištavanje taloga preostalog nakon priprave zeolitskog katalizatora
S. Q. Zheng, L. J. He, S. Ren, H. X. Yu i J. C. Zhang
237–244

Pregledni rad

 
Od vitamina do antibiotika – sjećanja jednog kemičara I. dio
S. Mutak
245–258
 
Napredak u istraživanju metoda priprave nanokompozita grafena za niskotemperaturne gorivne ćelije i litij-ionske baterije
X. X. Wang, Y. Q. Zhou, Y. Zhu, J. D. Wei i H. J. Ni
259−264

Stručni rad

 
Gravitacijski separatori plin/kapljevina. Dio II.
E. Beer
265–278
 
Inovativna laboratorijska perilica namijenjena pranju viala
M. Kovačić
279−282
 
Priprava toplinskoizolacijske žbuke s FGD-gipsom
Y. C. Zhang, S. B. Dai, J. Huang, S. G. Duan i Z. Z. Zhi
283–288

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Polarimetar kao nastavno pomagalo
T. Portada i T. Klačić
289–294
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Timski rad
295
296

Imenje i nazivlje

297–301
301

Industrijsko-gospodarski pregled

302–306

Tehnološke zabilješke

307–310

Zaštita okoliša

311–312

Izvještaji sa skupova

313–315

Društvene vijesti

316
317

Aktualnosti iz industrije

318–325

Prikazi knjiga

326–327

Osvrti

328–329

U spomen

330–331
332–333
330–335

Iz kalendara izdvajamo

336–339

Kalendar događanja

K1–K10

Pregled tehničke literature i dokumentacije

340–342

Mjerna i regulacijska tehnika

343–346

Sigurnost i zaštita na radu

347–348

Oglasi