Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.003
Objavljen: Kem. Ind. 65 (5-6) (2016) 289–294
Referentni broj rada: KUI-03/2016
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Polarimetar kao nastavno pomagalo

T. Portada i T. Klačić

Sažetak

U hrvatskim školama postoji problem nedovoljne zastupljenosti pokusâ u nastavi kemije. Uzevši u obzir činjenicu da su pojedine srednje škole opremljene polarimetrom, načinjen je pregled nastavnih aktivnosti koje se mogu ostvariti s polarimetrom. Te su aktivnosti prikazane počevši od najjednostavnijih, koje su prikladne za sve učenike u okviru redovne nastave, preko nešto složenijih, koje se mogu izvoditi u okviru školske kemijske grupe, pa sve do najzahtjevnijih, primjerenih za rad s učenicima koji se pripremaju za natjecanja iz kemije u kategoriji samostalnih učeničkih radova.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

polarimetar, polarimetrija, optička aktivnost, kemijska kinetika, nastava kemije