Traženi broj
KUI 4 2001 Kem. Ind.
Volumen: 50
Broj: 4
Godina:2001
Stranice: 207–260, A685–A688
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 12
RUBRIKE

Izazovi i poticaji

Z. Janović: Polimerni materijali u 21 stoljeću
207

Mišljenja i komentari

N. Raos: Rad s lektorima
233

Iz naših knjižnica

234–236

Industrijsko-gospodarski pregled

Industrijsko-gospodarski pregled
237–239

Tehnološke zabilješke

Tehnološke zabilješke
240–241

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša
242–244

Društvene vijesti

Društvene vijesti
245–246

Prikazi knjiga

B. Uhlik: Opasne tvari (Đurđica Šmer Pavelić)
247

U spomen

L. Aljinović: U spomen – Doc. dr. sc. Mario Šmith
248

Kalendar događanja

Kalendar događanja
249–254

Pregled tehničke literature i dokumentacije

Pregled tehničke literature i dokumentacije
255–260

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Dipropilenglikol-metil-eter (DPGME)
A685–A688