Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.a.000
Objavljen: Kem. Ind. 50 (4) (2001) 207–216
Referentni broj rada: n/a
Tip rada: Stručni rad

Određivanje kinetičkih veličina termičke razgradnje nitroceluloznog baruta izokonverzijskim postupcima

M. Sućeska, Ž. Mihalić i M. Rajić

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi