Traženi broj
KUI11 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 53
Broj: 11
Godina:2004
Stranice: 485–544, A849–A852
Broj znanstvenih/stručnih radova: 3
Broj ostalih priloga: 10
SADRŽAJ

Stručni rad

 
Jedna slaba vodikova veza: C–H···A
N. Raos i G. Pavlović
485–493

Pregledni rad

 
Peptidni mimetici: zašto i kako?
I. Jerić
495–504
 
Glicerol i industrija vina. Određivanje glicerola u moštu i vinu
Đ. Šehović, V. Petravić Tominac i V. Marić+
505–516
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

517

Iz naših knjižnica

518–520

Industrijsko-gospodarski pregled

521–523

Tehnološke zabilješke

524–525

Zaštita okoliša

525–527

Društvene vijesti

527–528

Osvrti

529–533

Kalendar događanja

534–540

Pregled tehničke literature i dokumentacije

541–544

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

A849–A852