Traženi broj
Kui 03 04 2014 korice Kem. Ind.
Volumen: 63
Broj: 3-4
Godina:2014
Stranice: 77–147, A1225−A1228
Broj znanstvenih/stručnih radova: 4
Broj ostalih priloga: 11
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Sadržaj teških metala u začinskom bilju s tržišta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
J. Huremović, B. Badema, T. Muhić-Šarac, A. Selović i M. Memić+
77–81

Pregledni rad

 
Kemijsko-inženjerski aspekti proizvodnje biodizela. III. Bilance topline i nove tehnologije proizvodnje biodizela
D. Sinčić
83−91
 
Međudjelovanje nabijenih makroiona putem štapićastih nabijenih molekula
K. Bohinc
93−98
 
Razdvajanje protočnim poljem u analizi kompleksnih bioloških uzoraka
I. Mijić, J. Madunić, S. Marinc i M. Cindrić
99−106
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Kraj povijesti
107

Imenje i nazivlje u kemiji i kemijskom inženjerstvu

M. Kaštelan-Macan: Uz petu obljetnicu Strune
108–109

Iz naših knjižnica

110–111

Industrijsko-gospodarski pregled

112–114

Tehnološke zabilješke

114–118

Zaštita okoliša

118–120

Društvene vijesti

D. Škare+, Ž. Kurtanjek i Z. Blažeković: Dan izdavačke djelatnosti HDKI-ja 2013. – izvještaj
121–126

Prikazi knjiga

127

Kalendar događanja

128–144

Pregled tehničke literature i dokumentacije

145–147

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Sarin
A1225–A1228