Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.073
Objavljen: Kem. Ind. 70 (9-10) (2021) 501–508
Referentni broj rada: KUI-73/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Modeliranje adsorpcijskog fenomena određenih fenola metodom potpornih vektora Dragonfly pomoću vlakana aktivnog ugljena

M. Hentabli, A. E. Belhadj i F. Dahmoune

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je izraditi matematički model zasnovan na metodi potpornih vektora (SVM) koji može predvidjeti količinu adsorbiranu u ravnoteži (qe). Vlakna s aktivnim ugljenom (ACF) upotrijebljena su za adsorpciju određenih fenola (fenol, 2-klorofenol, 4-klorofenol, 2,4,6-triklorofenol, 4-nitrofenol i 2,4-dinitrofenol). Eksperimentalni skup podataka od 129 bodova prikupljen je iz prethodno objavljenih radova. Ulazi parametri koji su uzeti u obzir za modeliranje bili su temperatura (T), koncentracija u ravnoteži (ce) i dva deskriptora (točka vrenja (BP) i gustoća (d)) za razlikovanje ispitivanih onečišćujućih tvari. Korišteni podatci prethodno su obrađeni statističkom analizom da bi se osigurala njihova primjerenost za modeliranje. Rezultati su pokazali superiornost modela DA-SVM Gaussove kernel funkcije demonstriranog njegovim koeficijentom determinacije (R2 = 0,997) i srednjom kvadratnom pogreškom (RMSE = 0,027 mmol l–1).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

adsorpcija, fenoli, metoda potpornih vektora, Dragonfly algoritam, vlakno aktivnog ugljena, količina adsorbirana u ravnoteži