Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.003
Objavljen: Kem. Ind. 66 (5-6) (2017) 279–285
Referentni broj rada: KUI-03/2017
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Ispitivanje djelovanja aksijalnog tlaka na korodirane betonske stupove ojačane polimerima mikroarmiranim vlaknima

B. Ding

Sažetak

U modernoj arhitekturi važnu ulogu imaju ojačani betonski elementi zbog velike nosivosti, krutosti, vatrootpornosti i široke primjenjivosti. S razvojem socioekonomskih prilika ti se zahtjevi povećavaju, a posebno se istražuje trajnost. Strože uvjete koje moraju ispuniti građevni materijali ne mogu zadovoljiti uobičajene ojačane betonske strukture pa su razvijeni novi materijali, npr. vlaknima mikroarmirani polimeri. U usporedbi s čeličnom armaturom, polimeri armirani vlaknima imaju više prednosti: visoku vlačnu čvrstoću, trajni su, dobro apsorbiraju udarce, lagani su i jednostavne konstrukcije. Primjenom vlaknima armiranih polimera može se povećati trajnost betonskih elemenata te smanjiti troškove. Ovdje su predložene nove kompozitne strukture, tj. kompozitni materijal mikroarmiran vlaknima i betonski kompozitni element s čeličnom cijevi. Strukturni su elementi izgrađeni postavljanjem vlakana oko betona ovijenog čeličnom cijevi i učvršćivanjem betonske jezgre kompozitnim materijalom armiranim vlaknima i čeličnim cijevima. Nosivost i krajnja deformacija istraženi su aksijalnim tlačenjem.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

polimeri mikroarmirani vlaknima, ploča od ugljičnih vlakana, aksijalno tlačenje, beton, korodirani armirajući čelik