Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.037
Objavljen: Kem. Ind. 66 (7-8) (2017) 411−416
Referentni broj rada: KUI-37/2016
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Percepcije učenika o uporabi mrežno potpomognutih materijala za poučavanje osnovnih kemijskih pojmova

I. Nuić i S. A. Glažar

Sažetak

U ovom radu prikazani su rezultati pilot-istraživanja o percepcijama učenika u dobi od 13 do 14 godina o uporabi mrežno potpomognutih materijala za učenje kemije dizajniranih tako da sadrže makroskopsku i submikroskopsku (čestičnu) razinu poučavanja koncepata. Uz simboličku, koja se u ovom obrazovnom razdoblju još ne poučava, to su tri razine na kojima bi se u nastavi kemije trebali poučavati kemijski koncepti. Podatci su prikupljeni uporabom dvaju upitnika temeljenih na ljestvici Likertova tipa, provedenih nakon poučavanja primjenom mrežno potpomognutih materijala za učenje. Rezultati su pokazali općenit pozitivan dojam učenika o primjeni tih materijala za učenje kemije, što sugerira daljnja istraživanja njihove primjene, razvoja i unaprjeđivanja pri poučavanju drugih kemijskih i općenito prirodoslovnih koncepata.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

osnovnoškolska nastava kemije, učeničke percepcije, e-jedinice, submikroskopska razina