Traženi broj
KUI01 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 56
Broj: 1
Godina:2007
Stranice: 1–52, A945–A948
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 11
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Mehanokemijske i termičke transformacije amorfnih i kristalnih alumosilikata
C. Kosanović i B. Subotić
1–8

Pregledni rad

 
Polimerni aditivi za poboljšanje tecivosti nafte i plinskog kondenzata
A. Erceg Kuzmić, M. Radošević, G. Bogdanić, J. Jelić-Balta i R. Vuković+
9–20
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Cenzura
21

Iz naših knjižnica

22–23

Industrijsko-gospodarski pregled

24–27

Tehnološke zabilješke

27–28

Zaštita okoliša

28–29

Prikazi knjiga

M. Metikoš-Huković: Elektrofereza (Ivan Piljac)
30–31
31–32

Društvene vijesti

32–36

Kalendar događanja

37–46

Pregled tehničke literature i dokumentacije

47–52

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Dinitrobenzen
A945–A948