Traženi broj
KUI11 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 58
Broj: 11
Godina:2009
Stranice: 507–580, A1069–A1072
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 13
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Mogućnost korištenja sepiolita kao matrice katalizatora FCC
S. Q. Zheng, Y. Han, X. H. Huang, D. Qian, K. W. Tang, J. H. Yan i S. Ren
507–514

Nomenklaturni prikaz

 
Definicije pojmova koji se odnose na mehanička svojstva polimera u području do loma, VII. 4 (Preporuke IUPAC 1998)
D. Kozak i M. Lucić
515–540
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

541

Iz naših knjižnica

542–544

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

545–548

Industrijsko-gospodarski pregled

549–552

Tehnološke zabilješke

553–554

Zaštita okoliša

554–556

Društvene vijesti

556

Prikazi knjiga

557
558

Osvrti

559–571

Kalendar događanja

572–574

Pregled tehničke literature i dokumentacije

575–580

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Heptan
A1069–A1072