Traženi broj
Kui 06 2010 korice Kem. Ind.
Volumen: 59
Broj: 6
Godina:2010
Stranice: 283–342, A1097–A1099
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 9
SADRŽAJ

Pregledni rad

 
Novija dostignuća tehnologije simuliranog pokretnog ležaja. I. Dio.
V. Šunjić, D. Franić, D. Kontrec i M. Roje
283–294

Nomenklaturni prikaz

 
Fanska nomenklatura II. dio. Promjena stupnja hidrogenacije i supstitucije derivata osnovnih fanskih hidrida (Preporuke IUPAC 2002)
K. Mlinarić-Majerski i T. Šumanovac Ramljak
295–310
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Temelji kemije
311

Iz naših knjižnica

312–317

Industrijsko-gospodarski pregled

317–320

Tehnološke zabilješke

321–322

Zaštita okoliša

322–324

Osvrti

324–327

Kalendar događanja

328–335

Pregled tehničke literature i dokumentacije

337–342

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Kloracetofenon
A1097–A1099