Traženi broj
Kui 09 2010 korice Kem. Ind.
Volumen: 59
Broj: 9
Godina:2010
Stranice: 417–482, A1105–A1107
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 13
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Koloidni aspekti kemijsko-mehaničke planarizacije
E. Matijević+ i S. V. Babu
417–438

Pregledni rad

 
Novija dostignuća tehnologije simuliranog pokretnog ležaja. II. Dio.
V. Šunjić, D. Franić, D. Kontrec i M. Roje
439–450
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Sam-se-potapa
451

Iz naših knjižnica

452–456

Industrijsko-gospodarski pregled

456–459

Tehnološke zabilješke

460–461

Zaštita okoliša

461–462

Društvene vijesti

463–474

Kalendar događanja

475–476

Pregled tehničke literature i dokumentacije

477–482

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

A1105–A1107

II
III
IV
V