Traženi broj
KUI 5 6 2024 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 73
Broj: 5-6
Godina:2024
Stranice: 207–283
Broj znanstvenih/stručnih radova: 6
Broj ostalih priloga: 12
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Brz i ekološki postupak za kvantifikaciju kroma u anionskom površinski aktivnom sustavu
M. A. Korai, M. B. Korai, M. A. Mirbahar, G. A. Shar, G. A. Soomro i A. A. Kalhoro
207–214
 
Korelacija između optičkih karakteristika orodisperzibilnih filmova s odabranim parametrima procesa potkrijepljena FTIR analizom
O. Rahić, A. Tucak-Smajić, M. Šahinović, B. Imamović, L. Hindija, J. Hadžiabdić i E. Vranić
215–220
 
Model dvostupanjske troelektronske površinske redoks-reakcije
M. Lovrić
221–227

Pregledni rad

 
Napredak u pročišćavanju otpadnih voda korištenjem hidroksiapatita dobivenog iz biološkog otpada
C. Avşar
229–236
 
Biokataliza u doba zelene revolucije
L. Glavinić, N. Milčić, Z. Findrik Blažević i M. Sudar
237–248
 
Gospodarenje nuklearnim otpadom: recikliranje i dugoročno sigurno skladištenje
I. Cetina
249–261