Traženi broj
Kui 03 04 2013 korice Kem. Ind.
Volumen: 62
Broj: 3-4
Godina:2013
Stranice: 55–136, A1201–A1203
Broj znanstvenih/stručnih radova: 4
Broj ostalih priloga: 16
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

93

Imenje i nazivlje u kemiji i kemijskom inženjerstvu

A. Tonejc, S. Popović i M. Mihaljević: O projektu STRUNA fizika
94–98

Iz naših knjižnica

99–101

Industrijsko-gospodarski pregled

102–104

Tehnološke zabilješke

104–105

Zaštita okoliša

105–106

Društvene vijesti

107–110
111
D. Škare+, Ž. Kurtanjek i Z. Blažeković: Dan izdavačke djelatnosti HDKI-ja 2012. – izvještaj
112–115

Prikazi knjiga

116

U spomen

117
118
N. Trinajstić+: Sjećanje na Antu Graovca
119–120

Kalendar događanja

121–132

Pregled tehničke literature i dokumentacije

133–136

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

A1201–A1203