Traženi broj
KUI 3 4 2016 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 65
Broj: 3-4
Godina:2016
Stranice: 119–236
Broj znanstvenih/stručnih radova: 7
Broj ostalih priloga: 25
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Priprava i karakterizacija disperzije polivinil-acetata modificiranog 3-metakriloksipropiltrimetoksisilanom
M. Dubininkas i G. Buika
119−126
 
Karakterizacija pseudokapacitivnih svojstava kemijski priređenog MnO2 te kompozita MnO2/polipirol
N. Šešelj, D. Sačer i M. Kraljić Roković
127−136
 
Utjecaj procesa očvršćivanja na ostatno naprezanje u modulu solarne ćelije
Z. D. Li, P. Wang, J. F. Gao, H. W. Jin, S. Z. Liu i J. C. Liu
137−146

Izvorni znanstveni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Kemijska veza u hrvatskim udžbenicima
N. Raos
147−152

Nomenklaturni prikaz

 
Kratki vodič kroz nomenklaturu (imenovanje) polimera (IUPAC-ovo tehničko izvješće)
V. Jarm
153−160

Stručni rad

 
Gravitacijski separatori plin/kapljevina. Dio I.
E. Beer
161−174

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Što nam mogu reći vrelišta alkana?
N. Raos
175−178
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Fondovi
179
180

Imenje i nazivlje

181–182

Industrijsko-gospodarski pregled

Tehnološke zabilješke

185–190

Zaštita okoliša

191–193

Izvještaji sa skupova

194–195
196–197

Društvene vijesti

198–200
201
202
203
204

Aktualnosti iz industrije

205–214

Osvrti

215–216
217–218

U spomen

219

Iz kalendara izdvajamo

221–224

Kalendar događanja

K1–K13

Pregled tehničke literature i dokumentacije

225–227

Mjerna i regulacijska tehnika

228−231

Sigurnost i zaštita na radu

233−236

Oglasi