Traženi broj
KUI 2 2001 Kem. Ind.
Volumen: 50
Broj: 2
Godina:2001
Stranice: 65–124, A677–A680
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 10
SADRŽAJ

Pregledni rad

 
Šezdeset godina u kemijskoj znanosti
S. Ašperger+
65–86

Stručni rad

 
Onečišćenje okoliša. Emisija štetnih plinova u atmosferu
V. Tomašić
87–94
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Trgovci u hramu
95

Iz naših knjižnica

96–98

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa
99–102

Industrijsko-gospodarski pregled

Industrijsko-gospodarski pregled
103–105

Tehnološke zabilješke

Tehnološke zabilješke
106–107

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša
108–111

U spomen

V. Konić: U spomen – Boris Marić, dipl. ing. kemije
112

Kalendar događanja

Kalendar događanja
113–118

Pregled tehničke literature i dokumentacije

Pregled tehničke literature i dokumentacije
119–124

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Metil-glikol
A677–A680