Traženi broj
KUI 2 2001 Kem. Ind.
Volumen: 50
Broj: 2
Godina:2001
Stranice: 65–124, A677–A680
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 10
SADRŽAJ

Pregledni rad

 
Šezdeset godina u kemijskoj znanosti
S. Ašperger+
65–86

Stručni rad

 
Onečišćenje okoliša. Emisija štetnih plinova u atmosferu
V. Tomašić
87–94
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Trgovci u hramu
95

Iz naših knjižnica

96–98

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

99–102

Industrijsko-gospodarski pregled

103–105

Tehnološke zabilješke

106–107

Zaštita okoliša

108–111

U spomen

V. Konić: U spomen – Boris Marić, dipl. ing. kemije
112

Kalendar događanja

113–118

Pregled tehničke literature i dokumentacije

119–124

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Metil-glikol
A677–A680