Traženi broj
KUI 3 2001 Kem. Ind.
Volumen: 50
Broj: 3
Godina:2001
Stranice: 125–206, A681–A684
Broj znanstvenih/stručnih radova: 5
Broj ostalih priloga: 9
SADRŽAJ

Prethodno priopćenje

 
Dvoelektronske matrice gustoće i potpune C1 valne funkcije
G. Deszö, I. Bálint i I. Gyémánt
125–128

Pregledni rad

 
Krunasti eteri, kriptandi i molekularne ćelije s ugrađenim kavezastim molekulama: najnovija klasa ionofora za selektivno kompleksiranje iona
A. P. Marchand, K. A. Kumar, A. S. McKim, S. Alihodžić, H. S. Chong, K. Krishnudu, M. Takhi, K. Mlinarić-Majerski, G. Kragol i T. Šumanovac Ramljak
129–138
 
Suvremeni pristup izučavanju biokatalitičkih reakcija: eksperiment i molekulsko modeliranje lipazama kataliziranih reakcija
E. Ljubović, S. Tomić, B. Kojić-Prodić i V. Šunjić
139–156
 
Pretvorbe monosaharida katalizirane esterazama
S. Tomić Pisarović i V. Petrović Peroković
157–170
 
Kemijska istraživanja u istočnim srednjeeuropskim zemljama (1992 – 1997) Činjenice i prikazi znanstvene proizvodnje i odjek citiranja u 13 zemalja
T. Braun i W. Glänzel
171–182
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Tvrdoglavci
183

Iz naših knjižnica

184–185

Industrijsko-gospodarski pregled

Industrijsko-gospodarski pregled
186 –189

Tehnološke zabilješke

Tehnološke zabilješke
190

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša
191–194

Društvene vijesti

Društvene vijesti
195

Kalendar događanja

Kalendar događanja
196–201

Pregled tehničke literature i dokumentacije

Pregled tehničke literature i dokumentacije
202–205

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Nikotin
A681–A684