Traženi broj
KUI 6 2001 Kem. Ind.
Volumen: 50
Broj: 6
Godina:2001
Stranice: 323–374, A693–A698
Broj znanstvenih/stručnih radova: 3
Broj ostalih priloga: 11
RUBRIKE

Izazovi i poticaji

J. Golob: Ekonomska osmišljenost istraživačkog i razvojnog rada u javnim istraživačkim organizacijma i privredi na području produktnog i procesnog inženjerstva
323 –324

Mišljenja i komentari

N. Raos: Treba li sve pamtiti?
351

Iz naših knjižnica

352–353

Industrijsko-gospodarski pregled

Industrijsko-gospodarski pregled
354–356

Tehnološke zabilješke

Tehnološke zabilješke
357–358

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša
359–360

Prikazi knjiga

V. Rapić+: Rӧmpp Enciklopedija
361–362

U spomen

M. Hraste: U spomen – Prof. dr. sc. Darko Skansi, dipl. ing
363

Kalendar događanja

Kalendar događanja
364–368

Pregled tehničke literature i dokumentacije

Pregled tehničke literature i dokumentacije
369–374

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: ß-kloropren
A693–A698