Traženi broj
KUI01 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 51
Broj: 1
Godina:2002
Stranice: 1–44, A725–A728
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 10
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Utjecaj udjela i vrste kompabilizatora na morfologiju polimerne mješavine PS/PC
Z. Hrnjak-Murgić, G. P. Hellmann i J. Jelenčić
1–6

Stručni rad

 
Primjena neutralno-alkalnih ljepila u proizvodnji papira i njihov utjecaj na fizikalno-mehanička svojstva
Š. Botonjić, J. Sadadinović i D. Skansi+
7–16
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Projekti
17

Iz naših knjižnica

18–21

Industrijsko-gospodarski pregled

Industrijsko-gospodarski pregled
22–24

Tehnološke zabilješke

Tehnološke zabilješke
25

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša
26–29

Prikazi knjiga

M. Jadrijević-Mladar Takač: Farmaceutska kemija (Branka Zorc)
30

U spomen

D. Sunko+: U spomen – Donald J. Cram
31

Kalendar događanja

Kalendar događanja
32–39

Pregled tehničke literature i dokumentacije

Pregled tehničke literature i dokumentacije
40–44

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Diizopropil-eter
A725–A728