Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2011.020
Objavljen: Kem. Ind. 61 (5-6) (2012) 289–294
Referentni broj rada: KUI-20/2011
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Karakterizacija vodikovih veza IR-spektroskopijom

D. Vojta

Sažetak

IR-spektroskopija jedna je od najprikladnijih tehnika za određivanje konstanti stabilnosti kompleksa vezanih vodikovom vezom, Kc. Međutim, koliko je osjetljiva na detekciju novonastalih specija, toliko je podložna i pogreškama koje se javljaju u pojedinim koracima istraživanja. Svrha ovog rada, edukativne prirode, opis je metodologije koja se primjenjuje u karakterizaciji vodikovih veza kao i naglašavanje svih izvora nesigurnosti koje utječu na eksperimentalno određenu Kc. Uz to, spomenuti su i prodiskutirani pojedini programi vezani za multivarijantnu analizu dobivenih spektara.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

vodikova veza, IR-spektroskopija, koncentracijska ravnotežna konstanta reakcije vezanja, Lambert-Beerov zakon