Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2011.018
Objavljen: Kem. Ind. 61 (5-6) (2012) 281–288
Referentni broj rada: KUI-18/2011
Tip rada: Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva
Preuzmi rad:  PDF

Povijesni osvrt na popularizaciju kemije u Hrvatskoj

N. Raos

Sažetak

Od Šulekove knjige Lučba za svakoga ili popularna kemija (1881.) do naših dana mogu se u nas uočiti tri osnovna tipa popularizacije kemije: (1) praktični savjeti nestručnjaku – poljoprivredniku i domaćici, (2) udžbenik ili monografija za nestručnjake i (3) kemija kao motiv za priču. Prvi je tip prevladavao početkom 20. stoljeća, za vrijeme industrijalizacije bio je dominantan drugi tip, dok je treći tip popularizacije došao s potrošačkim društvom. U članku se analizira djelo najplodnijih hrvatskih popularizatora kemije (B. Šulek, F. Bubanović, D. Grdenić, N. Raos), uloga stručnih društava (Hrvatsko prirodoslovno društvo i Hrvatsko kemijsko društvo) te ukazuje na najnovije tendencije u popularizaciji kemije (organizacija znanstvenih festivala i sličnih manifestacija).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Bogoslav Šulek, Fran Bubanović, Drago Grdenić, Nenad Raos