Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2011.022
Objavljen: Kem. Ind. 61 (5-6) (2012) 273–280
Referentni broj rada: KUI-22/2011
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Izolacija i kinetička karakterizacija fumaraze iz pekarskog kvasca

Z. Findrik Blažević, E. Smailbegović, M. Prkačin i Ð. Vasić-Rački

Sažetak

U radu je opisan postupak pročišćavanja enzima fumaraze (fumarat-hidrataza, EC 4.2.1.2) iz pekarskog kvasca. Stanice kvasca su razbijane s pomoću tri metode: staklenim kuglicama, ultrazvukom te kombinacijom ovih dviju metoda. Frakcioniranje proteina provedeno je taloženjem s pomoću amonijeva sulfata, a fino pročišćavanje gel-filtracijskom kromatografijom na kolonama punjenim gelovima Sephadex G-50 i G-100. Primijenjenim tehnikama protein je pročišćen s ukupnim iskorištenjem od približno 25 %. Provedena je kinetička karakterizacija dobivenog enzima, te se pokazalo da su Michćlisove konstante za fumarnu i L-jabučnu kiselinu 5,52 i 2,00 mmoldm–3. Biotransformacija fumarne kiseline u L-jabučnu kiselinu katalizirana pročišćenom fumarazom provedena je u kotlastom reaktoru, gdje je postignuta ravnotežna konverzija 76,5 % fumarne kiseline. Razvijen je matematički model procesa koji je dobro opisao eksperimentalne podatke. Utvrđeno je da tijekom ovog eksperimenta dolazi do deaktivacije enzima. Brzina deaktivacije opisana je modelom reakcije prvoga reda. Procijenjena konstanta deaktivacije fumaraze iznosi 0,0031 min–1.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

fumaraza, pekarski kvasac, izolacija proteina