Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2011.034
Objavljen: Kem. Ind. 61 (7-8) (2012) 361–381
Referentni broj rada: KUI-34/2011
Tip rada: Nomenklaturni prikaz
Preuzmi rad:  PDF

Nazivlje polimera i polimerizacijskih procesa u disperznim sustavima

M. Rogošić

Sažetak

Velika skupina industrijski važnih polimerizacijskih procesa provodi se u disperznim sustavima. Ti se procesi razlikuju prema svojoj fizičkoj prirodi, mehanizmu nastanka čestica, morfologiji čestice, njezinoj veličini, naboju, vrstama čestičnih međudjelovanja i na mnoge druge načine. Polimerne disperzije i polimeri dobiveni polimerizacijom u disperznom sredstvu rabe se u različitim područjima, kao boje, adhezivi, zatim u mikroelektronici, medicini, kozmetici, biotehnologiji i drugdje. Često se ista imena upotrebljavaju za različite procese i proizvode ili se pak različita imena rabe za iste procese i proizvode. Ovaj dokument sadrži popis preporučenih naziva i definicija nužan za nedvosmislen opis procesa, proizvoda, parametara i karakterističnih svojstava povezanih s polimerima u disperznim sustavima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

disperzni sustavi, pojmovnik, glosar, IUPAC-ov Odjel za polimere, polimerno nazivlje, polimerizacijski procesi, nazivlje