Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2011.033
Objavljen: Kem. Ind. 61 (7-8) (2012) 349–359
Referentni broj rada: KUI-33/2011
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kvazikristali – otkriće, struktura i svojstva

V. Stilinović i F. M. Brueckler

Sažetak

Kvazikristali su krutine čije strukture mogu posjedovati kristalografski nedopuštene rotacijske simetrije, primjerice 5. reda i ne posjeduju translacijsku invarijantnost, koja je karakteristična za klasične kristale. Svojstva im se bitno razlikuju od onih klasičnih kristala. Usprkos tomu što su metali, slabi su vodiči električne struje i topline te su tvrdi i krti. Strukture im se mogu opisati kao kvaziperiodične. Matematički je opis kvaziperiodičnosti prethodio otkriću kvazikristala, te je time bitno olakšao proučavanje i tumačenje njihovih struktura i svojstava. U ovome je radu dan pregled najvažnijih rezultata i spoznaja o kvazikristalima i kvaziperiodičnosti.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kvazikristali, difrakcija, popločavanja, neperiodična popločavanja, simetrije