Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2011.031
Objavljen: Kem. Ind. 61 (7-8) (2012) 335–340
Referentni broj rada: KUI-31/2011
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Postupak destruktivne kemijske oporabe plemenitih metala u proizvodnji dušične kiseline

N. Zečević i M. Ljubičić

Sažetak

Svi selektivni heterogeni katalizatori platinske grupe plemenitih metala koji se upotrebljavaju za oksidaciju plinovitog amonijaka do dušikovih oksida u proizvodnji dušične kiseline troše se tijekom svojeg radnog vijeka. Što je veći tlak oksidacije plinovitog amonijaka, to je veći maseni gubitak plemenitih metala platinske grupe s površine primijenjenog selektivnog heterogenog katalizatora. Ukupni gubici tijekom jedne šarže upotrebe selektivnog heterogenog katalizatora mogu iznositi od 20 do 40 % od ukupno ugrađene mase plemenitih metala. Jedan dio izgubljene mase plemenitih metala može se oporabiti ugradnjom odgovarajućih sustava “hvatača” u obliku mreža smještenih ispod katalizatora ili postavljenjem različitih filtara u procesni tok, gdje dolazi do izdvajanja čvrstih čestica plemenitih metala iz plinovite ili tekuće faze. Iako je učinkovitost njihove oporabe relativno velika, oveća količina plemenitih metala zadržava se i na površini operativne opreme zadužene za proizvodnju i predgrijavanje pare u proizvodnji dušične kiseline. Iz navedene operativne opreme zadržana masa plemenitih metala može se ponovno oporabiti postupcima nedestruktivne i destruktivne kemijske ekstrakcije čvrsto-tekuće. U radu je prikazan postupak destruktivne kemijske oporabe predgrijača i kotla za proizvodnju pare primjenom vodene otopine sumporne kiseline masenog udjela od 20 % te naknadni postupak prerade dobivenog taloga do konačne oporabe plemenitih metala. Metodom destruktivne kemijske oporabe ukupno je ekstrahirano 212,64 kg taloga u kojem je nakon postupka prerade određen kvalitativno-kvantitativan sastav s obzirom na Pt, Pd i Rh čiji su maseni udjeli iznosili w(Pt) = 18,119 %, w(Pd) = 1,749 % i w(Rh) = 0,419 %. Opisanim postupkom uspješno je oporabljeno u procesu proizvodnje dušične kiseline 38 528,2 g Pt, 3719,5 g Pd i 891,1 g Rh minimalne čistoće 99,90 %.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

dušična kiselina, destruktivna kemijska oporaba, plemeniti metali