Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2011.036
Objavljen: Kem. Ind. 61 (9-10) (2012) 443–449
Referentni broj rada: KUI-36/2011
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Načini pisanja konstitucijskih formula (EN)

N. Raos i A. Miličević

Sažetak

Kemijska formula, kao i svaki lingvistički entitet, treba zadovoljiti dva temeljna zahtjeva, ekspresivnost i ekonomičnost, a to znači da treba izraziti što više značenja što manjim sredstvima. Kemijska formula usto ne smije, budući da je znanstveno sredstvo izražavanja, prenositi neodređena ili znanstveno neutemeljena značenja. U ovom se članku prikazuje razvoj mnogih vrsta kemijskih formula, a njihovo se značenje razmatra i u povijesnom kontekstu. Posebna se pozornost daje linijskoj notaciji (retčanim formulama) razvijenoj za potrebe rada s računalima (sustavi WLN, SMILES, InChI itd.). Razmotrili smo i “biparametarsko nazivlje” Seymoura B. Elka, utemeljeno na pojmu 3-simpleksa, koje bi trebalo biti prikladno za sve vrste spojeva.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

linijska formula, Seymour B. Elk, kemijske oznake, 3-simpleks