Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.083
Objavljen: Kem. Ind. 71 (7-8) (2022) 465–471
Referentni broj rada: KUI-83/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Struktura potencijalnih ditiolopirolonskih antibiotika detektirana iz DART-ToF-MS spektra ekstrakta kulture Saccharothrix algeriensis

N. Bouras, B. F. Alrayes, S. Mokrane, H. D. Bouras, M. D. Holtz i A. Badjah-Hadj-Ahmed

Sažetak

Ditiolopirolonski antibiotici koje proizvodi saharska micelijska bakterije Saccharothrix algeriensis poznati su po svom snažnom biološkom djelovanju. Biokemijsko profiliranje ekstrakta kulture S. algeriensis učinjeno je direktnom analizom u realnom vremenu uz masenu spektrometriju vremena leta (DART-ToF-MS). Nije objavljena nijedna druga studija na ditiolopirolonima koja primjenjuje tu tehniku. Pronađeno je jedanaest derivata ditiolopirolona: tiolutin, butiril-pirotin/izo-butiril-pirotin, senecioil-pirotin/tigloil-pirotin, valeril-pirotin/izo-valeril-pirotin, 2-metil-3-pentenelin-pirotin/2-heksonil-pirotin, izo-heksanoil-pirotin i benzoil-pirotin. Dobiveni rezultati potvrdili su da je DART-ToF-MS prikladna tehnika za moćan i brzi “screening”, kao i za karakterizaciju sekundarnih metabolita bakterija.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Saccharothrix algeriensis, direktna analiza u realnom vremenu, ToF-MS spektroskopija, analozi ditiolopirolona, antibiotici