Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.078
Objavljen: Kem. Ind. 71 (7-8) (2022) 439–446
Referentni broj rada: KUI-78/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Studija izomerizacije n-butana na kiselim WO3/ZrO2 katalizatorima potaknutim niobijem i lantanom: aktivnost izomerizacije n-butana

Z. Mohamed Seghir, M. Djennad, R. Schomäcker i M. R. Ghezzar

Sažetak

Potreba za ekološki prihvatljivim katalizatorima primjenjivim za izomerizaciju alkana potaknuo je istraživanje sustava volframat-cirkonij (WZ). Ovaj rad ispituje aktivnost i selektivnost lantanom i niobijem potaknutih WZ katalizatora. U studiji je ispitana primjena WZ katalizatora potaknutih dodatkom 1 % lantana (1 % LWZ), odnosno 1 % niobija (1 % NWZ), u izomerizaciji n-butana u prisutnosti vodika. Karakterizacija je provedena različitim metodama: fizisorpcijom dušika, temperaturno programiranom desorpcijom amonijaka, termogravimetrijskom analizom i rendgenskom difrakcijskom analizom. Katalitička aktivnost i selektivnost znatno su poboljšani dodatkom 1 % niobija. Redoks-proces u katalizatoru koji je sadržavao niobij odigrao je glavnu ulogu osiguravajući najviše kiselih mjesta (283,53 µmol g–1) s odgovarajućom energijom aktivacije za preslagivanje n-butana. Konverzija n-butana (27,34 %) i selektivnost prema i-butanu (92,34 %) kod NWZ katalizatora bili su znatno veći nego kod WZ i LWZ katalizatora. Eksperimentalna istraživanja ukazuju učinkovitije poticanje dodatkom niobija u usporedbi s lantanom.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

sustav volframat-cirkonij, izomerizacija n-butana, niobij, lantan, kiselost