Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.077
Objavljen: Kem. Ind. 71 (7-8) (2022) 429–438
Referentni broj rada: KUI-77/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Usporedna studija doze zračenja hipotetske nesreće u istraživačkom reaktoru

A. Dahia, D. Merrcoche, A. Dadda i A. L. Cheridi

Sažetak

Ovo istraživanje doprinos je izračunima doze zračenja hipotetske nesreće istraživačkog reaktora Triga Mark II od 1 MW primjenom HotSpot koda. Razmatrano je slučajno oslobađanje plemenitih plinova i halogena. Određena je vrijednost ukupne učinkovite doze nakon 1 dana i nakon 50 godina. Razmatrano je ukupno oštećenje obloge dijela s maksimalnom radioaktivnošću. Dobiveni rezultati pokazuju minimalne vrijednosti ukupne učinkovite doze na početku ispuštanja i na manjoj udaljenosti od izvora. Maksimalni rezultati izračuna su prihvatljivi i ispod preporučenog doznog ograničenja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

godišnja učinkovita doza, disperzija u atmosferi, ukupna učinkovita doza, CEDE, HotSpot kod, sigurnosna analiza