Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.076
Objavljen: Kem. Ind. 71 (7-8) (2022) 421–427
Referentni broj rada: KUI-76/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Funkcionalna svojstva i fizikalno-kemijska karakterizacija sluzi ekstrahirane iz kore nara (Punica granatum L.) i njezina primjena u pripravi farmaceutskih suspenzija

K. Boutemak, A. Amrane, N. Taoualit, N. Bensacia i M. Arkam

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je ekstrakcija, karakterizacija i procjena funkcionalnih svojstava sluzi ekstrahirane iz kore nara (Punica granatum L.). Izolirana sluz pokazala je dobro bubrenje i dobar kapacitet emulzije. Vodena disperzija sluzi pokazala je pseudoplastično ponašanje. Osim toga, sluz je imala dobra protočna svojstva, što bi moglo biti prikladno kod izrade pripravaka metodom izravnog prešanja. Strukturna analiza FTIR-om pokazala je prisutnost karakterističnog vezivanja sluzi. Utvrđeno je da izolirana sluz ima dobra svojstva i može se upotrebljavati u prehrambenom i farmaceutskom sektoru.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

sluz, Punica granatum L., funkcionalna svojstva, fizikalno-kemijska svojstva