Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.075
Objavljen: Kem. Ind. 71 (7-8) (2022) 413–419
Referentni broj rada: KUI-75/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Učinci strukturnih promjena hidrolaze žučne soli na biokatalitičku učinkovitost i energiju aktivacije pri radnim uvjetima pH i temperature

Y. Ermurat, M. Öztürk, C. Önal i Z. Kılıçsaymaz

Sažetak

Mikrobne hidrolaze žučnih soli (BSH) kataliziraju hidrolizu soli glicina i taurina u tankom crijevu ljudi. Aminokiseline odgovorne za biokatalitičku aktivnost ili specifičnost supstrata u BSH molekulama modificirane su da bi se odredio utjecaj strukturnih promjena BSH molekula na biokatalitičku učinkovitost (kcat/Km) i energiju aktivacije (Ea) reakcija biokonverzije. Pročišćen prirodni enzim pCON2, upotrijebljen kao kontrola, a mutantni enzimi (F18L i Y24L) reagirali su sa šest čistih supstrata konjugiranih žučnih soli pri radnim uvjetima pH i temperature. Eksperimenti provedeni pri različitim pH vrijednostima primijenjeni su u procjeni kcat/Km vrijednosti biokatalitičkih reakcija, dok su eksperimenti provedeni pri različitim temperaturama primijenjeni u aproksimaciji njihovih Ea vrijednosti. Iznos kcat/Km bio je najveći kod mutantnih enzima (Y24L), a najniži kod kontrole (pCON2), što ukazuje da su strukturne modifikacije u BSH molekulama povezane s većom učinkovitosti. Preinake kod mutantnih enzima F18L i Y24L rezultirale su smanjenjem vrijednosti kcat/Km te povećanjem procijenjene Ea vrijednosti reakcija hidrolize.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

žučne soli, prirodna hidrolaza, preinačena hidrolaza, biokatalitička učinkovitost, energija aktivacije