Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.073
Objavljen: Kem. Ind. 71 (7-8) (2022) 399–412
Referentni broj rada: KUI-73/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj tehnologije raspršivanja na performanse apsorbera u H2O/LiBr apsorpcijskom rashladnom uređaju

W. Maouche, M. Douani, A. Labbaci, Ü. Tezcan Ün i M. Derakhshandeh

Sažetak

Posljednjih desetljeća vidljiv je stalan porast upotrebe rashladnih uređaja kod glavnih toplinskih motora koji se upotrebljavaju u industrijskim sektorima. Koeficijenti učinka apsorpcijskih rashladnih uređaja relativno su niski, a njihova isplativost ovisi o troškovima glavne opreme, točnije o cijeni apsorbera. U tijeku je nekoliko studija razvoja kontaktora masa usmjerenih na poboljšanje prijenosa tvari i energije u kontaktorima. Vezano uz prijenos tvari i topline, specificirano je da se kontakt između cirkulirajućih faza ostvaruje različitim tipovima kontaktora. Učinak prijenosa koreliran je s koeficijentom prijenosa tvari i topline s jedne strane te specifičnom površinom izmjene, tj. površinom izmjene po jedinici volumena kontaktora, s druge strane. Kontaktori se razlikuju po načinu kontakta faza (mjehurići, raspršenje, padajući film, itd.). Dok koeficijent izmjene ovisi o hidrodinamičkom režimu u kontaktoru (režim protoka i fizikalno-kemijska svojstva faza), specifična površina izmjene ovisi o njegovu načinu rada. Ograničenje njegove uporabe na neku određenu primjenu (fizikalno-kemijske pojave poput kristalizacije) zahtijeva istraživanje i razvoj uređaja koji bi više bili prilagođeni spomenutoj primjeni. Štoviše, najčešće upotrebljavani kontaktori u kemijskom inženjerstvu su kolone s pliticama, kolone s punilima, kolone s padajućim filmovima, kolone za raspršivanje, itd. S ciljem povećanja izmjena, istražit će se novi praškasti apsorber i to s obzirom na fizikalno-kemijska svojstva faza i njihove hidrodinamičke uvjete strujanja u koloni za raspršivanje. Stoga je provedeno istraživanje utjecaja radnih varijabli (promjera mlaznice, protoka fluida, koncentracije fluida, veličine kapljica, itd.) na ukupni koeficijent prijenosa tvari u plinovitoj fazi u apsorberu rashladnog uređaja. Nakon fiksiranja tlaka u apsorberu, prvi dio istraživanja omogućio je razvoj novih korelacija koje povezuju eksperimentalne KGa rezultate sa svim radnim varijablama (L, C, dd, itd.). Drugi dio bio je posvećen simulaciji rada apsorpcijskog rashladnog uređaja uvođenjem koncepta energetskih i eksergijskih prinosa temeljenih na izrazima za prijenos tvari.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

H2O/LiBr binarni sustav, ravnoteža para-kapljevina, hidrodinamika apsorbera s raspršivanjem, ukupni koeficijent prijenosa tvari, modeliranje