Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2011.032
Objavljen: Kem. Ind. 61 (9-10) (2012) 427–434
Referentni broj rada: KUI-32/2011
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

U potrazi za univerzalnim modelima. Dimerizacije nitrozobenzena i istraživanja nekih temeljnih kemijskih koncepata

I. Biljan, I. Halasz, S. Milovac i H. Vančik

Sažetak

Jedan od načina istraživanja pojedinih kemijskih koncepata temelji se na izboru odgovarajućeg konkretnog eksperimentalnog ili teoretskog modela na kojem se ispitivani koncept ili učinak dobro razabiru. U epistemologiji se takvom pristupu obično pridaje termin case study. Sustavna istraživanja kemijskog ponašanja C-nitrozo-spojeva, koja su posljednjih godina provedena u našem laboratoriju, pokazala su da se taj molekulski sustav može iskoristiti kao višestruki kemijski model (case study) za paralelno istraživanje niza temeljnih kemijskih koncepata, selektivnosti, samoorganiziranja, reakcijskih mehanizama u čvrstom stanju, fotokromizma i molekulske logike. Iz niza navedenih primjera, koji se odnose na istraživanja u našem laboratoriju u posljednjih osam godina, razabire se univerzalnost molekulskog modela koji uključuje dimerizacije aromatskih nitrozo- spojeva.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

modeli, C-nitrozobenzeni, azodioksidi, selektivnost, samoorganiziranje, fotokromizam