Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.070
Objavljen: Kem. Ind. 71 (5-6) (2022) 359–373
Referentni broj rada: KUI-70/2021
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Renesansa Hofmann-Löffler-Freytag reakcije – razvoj C–H funkcionalizacijskih strategija po principima zelene kemije

G. Zubčić, S. Shkunnikova, D. Šakić i M. Marijan

Sažetak

Hofmann-Löffler-Freytagova reakcija otkrivena je krajem 19. stoljeća, a munjeviti razvoj događa se posljednjih 20 godina. Primjenjuje se za stvaranje C−N veze na nesupstituiranim C−H pozicijama te za uvođenje pirolidinskih i piperidinskih prstenova na ekološki prihvatljiv način, bez upotrebe skupih metalnih katalizatora i uz vrlo učinkovite sinteze. U ovom pregledu prikazat će se računalne i eksperimentalne studije koje pokazuju fleksibilnost i mogućnosti optimizacije navedene metode s ciljem povećanja ekonomičnosti i smanjenja količine otpadnih tvari, po principima zelene kemije.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Hofmann-Löffler-Freytagova reakcija, zelena kemija, 1,5-HAT, 1,6-HAT, regioselektivnost, mehanistički prekidač