Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2012.010
Objavljen: Kem. Ind. 61 (9-10) (2012) 417–425
Referentni broj rada: KUI-10/2012
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kinetika biorazgradnje organskih tvari u procjednoj vodi iz duhanskog otpada

M. Vuković Domanovac, I. Ćosić, K. Kolačko i F. Briški

Sažetak

Sve stroži zakonski propisi, kojima se štiti okoliš, zahtijevaju obradu nastalog otpada i procjednih voda prije odlaganja, odnosno ispuštanja u okoliš. U radu je istražena biorazgradnja organskih tvari u procjednoj vodi dobivenoj iz duhanskog otpada. Pokusi su provedeni u šaržnom reaktoru s početnom koncentracijom aktivnog mulja 3,03 g dm–3 te različitim početnim koncentracijama organskih tvari u procjednoj vodi, izraženoj kao vrijednost kemijske potrošnje kisika (KPK), u rasponu od 0,5 do 3,0 g dm–3. Monodova jednadžba je odabrana za matematički opis kinetike biorazgradnje procjedne vode. Dobivene vrijednosti biokinetičkih parametara iznosile su Y = 0,25 g g–1, kd = 0,005 d–1, max = 0,39 d–1 i Ks = 5,45 g dm–3. Aktivni mulj pokazuje sposobnost razgradnje organskih tvari u procjednoj vodi. Učinkovitost procesa biorazgradnje iznosila je u prosjeku 80,3 %.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kinetika, proces biorazgradnje, procjedna voda, duhanski otpad, aktivni mulj