Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.066
Objavljen: Kem. Ind. 71 (5-6) (2022) 347–357
Referentni broj rada: KUI-66/2021
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Zeleni pristup industriji gnojiva: niskougljična gnojiva

A. Kayalıoğlu

Sažetak

Dekarbonizacija podrazumijeva smanjenje ili, u idealnom slučaju, potpunu eliminaciju emisija stakleničkih plinova kroz procjenu svih uključenih procesa iz niskougljične perspektive. Ovaj pregledni rad opisuje trenutno stanje u industriji gnojiva, te daje mogućnosti i preporuke za njenu dekarbonizaciju. Dekarbonizacija industrije gnojiva može se postići razvojem tehnologija bilo da se radi o proizvodnji sirovina, korištenju energije ili radnim uvjetima procesa proizvodnje. Niskougljična gnojiva mogu se realizirati kroz poboljšanja tijekom procesa proizvodnje, od dobivanja sirovina do nastanka konačnih proizvoda. Danas se provode istraživanja dekarbonizacije vezana uz nove tehnologije koje se mogu primijeniti kod proizvodnje amonijaka kao energetski najintenzivnijeg procesa u industrijskoj proizvodnji gnojiva. Ovaj rad dotiče se izvora vodika u proizvodnji amonijaka te postizanja plinifikacije ili elektrolize biomase s niskim ugljičnim otiskom, smanjenja emisija stakleničkih plinova u proizvodnji dušične kiseline, integriranja tehnologija hvatanja i skladištenja ugljika u procese proizvodnje gnojiva te povećanje učinkovitosti niskougljičnih praksi u poljoprivredi.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

industrija gnojiva, zeleni amonijak, Haber-Boschov proces, dekarbonizacija, izdvajanje CO2