Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.057
Objavljen: Kem. Ind. 71 (5-6) (2022) 327–334
Referentni broj rada: KUI-57/2021
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Nova strategija procjene nanotehnologije u poljoprivredi: ocjena primjene nanohidroksiapatita kao alternativnog fosfornog gnojiva

C. Avşar

Sažetak

Fosfor, sadržan u fosforna gnojiva, jedna je od esencijalnih tvari za zdrav rast biljaka. Fosfatne stijene strateški su izvori fosfora u poljoprivredi i njihova će dostupnost u bliskoj budućnosti postati vrlo ograničena. Tijekom posljednjih desetljeća dostupnost fosfornih sirovina se smanjuje zbog prekomjerne potrošnje fosfatnih stijena. Štoviše, prekomjerna primjena konvencionalnih fosfornih gnojiva glavni je uzročnik eutrofikacije. Primjena dizajniranih nanomaterijala u poljoprivredi osigurava precizno doziranje hranjivih tvari, te ujedno smanjuje negativni okolišni utjecaj prekomjerne uporabe mineralnih gnojiva. Studije o poboljšanju unosa fosfora imaju prioritet kako bi se održala poljoprivredna produktivnost. Nanočestice hidroksiapatita mogu biti inovativan pristup kao nova skupina fosfornih gnojiva, nudeći obećavajući potencijal za poboljšanje agronomskog prinosa i smanjenje eutrofikacije. Ova studija daje kratak pregled novih pristupa razvoju učinkovitijih putova unosa fosfora korištenjem hidroksiapatita s ciljem poboljšanja prinosa usjeva.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nanognojivo, nanohidroksiapatit, fosfatna stijena, unos fosfora, fosforna nanognojiva