Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.054
Objavljen: Kem. Ind. 71 (5-6) (2022) 265–275
Referentni broj rada: KUI-54/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Učinkovitost biološkog uklanjanja šesterovalentnog kroma suspendiranom i imobiliziranom mikrobnom biomasom na pucolanu: proučavanje mehanizma samočišnjenja

L. Mahmoudi, A. Djafer, S. Benhammadi, H. Aguedal, A. Iddou i D. Achour

Sažetak

Šesterovalentni krom je jedan od opasnih tvari koja se može naći u otpadnim tokovima drvne industrije, rudarstva, štavljenja kože, industrije pigmenta, čelika i galvanizacije. Cilj ovog rada bio je procijeniti kapacitet samopročišćavanja mikrobne flore uzete iz komunalnih otpadnih voda grada Chlefa, s perspektivom projektiranja mikrobnog sloja primjenjivog za sekundarnu obradu industrijskih voda s ciljem sprječavanja kontaminacije kromom(VI). Učinak biološkog uklanjanja šesterovalentnog kroma procijenjen je pri različitim radnim uvjetima primjenom suspendirane te imobilizirane biomase (fiksirane na zrna pucolana). Rezultati su pokazali da je imobilizirana biomasa učinkovitija i otpornija na toksičnost kroma(VI) od suspendirane biomase. Primjenom imobilizirane biomase, 50 mg l–1 kroma(VI) je potpuno uklonjeno tijekom 96 h dok je uz primjenu suspendirane biomase bilo potrebno 120 h. Kinetika odgovara modelima pseudo prvog reda. Kinetički model unutarčestične difuzije ukazao je na veliki utjecaj početne koncentracije kroma(VI) na proces njegove difuzije. Mikrobna flora prisutna u komunalnim otpadnim vodama obećavajući je sorbens koji se može primijeniti za pročišćavanje voda koje sadrže krom(VI).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

biološko uklanjanje, šesterovalentni krom, pucolan, biosorpcija