Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.047
Objavljen: Kem. Ind. 71 (3-4) (2022) 177–184
Referentni broj rada: KUI-47/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj metode sinteze na katalitičko reformiranje kerozina

E. Saidi, M. Ziarati, H. Dehghani i N. Khandan

Sažetak

Uzorci Ni/Y pripremljeni su različitim metodama sinteze da bi se ispitala učinkovitost katalitičkog reformiranja kerozina. Svojstva uzoraka karakterizirana su tehnikama XRD, BET, NH3-TPD i FTIR. Utvrđeno je da je više izoalkana nastaje sol-gel metodom (37,3 %), dok se metodom deponiranja dobiva veći udio aromata (32,7 %). Proizvodnja 75,81 % mlaznog goriva standardnog udjela aromata (10,70 %) i viših naftena (19,3 %) na impregniranom katalizatoru rezultirala je zaključkom da manji broj Bronstedovih kiselinskih mjesta koči pojavu usporednih reakcija te nastaje više mlaznog goriva.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

reformiranje, kerozin, metoda sinteze, Ni/Y katalizatori, zeolit