Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.035
Objavljen: Kem. Ind. 71 (3-4) (2022) 141–149
Referentni broj rada: KUI-35/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Komparativna terapeutska svojstva ekstrakta češnjaka i metformina na hiperglikemiju, hiperkolesterolemiju i hipertrigliceridimiju kod štakora s dijabetesom tipa 1 induciranim aloksanom

D. Atsamnia, S. Hanini, D. Oukrif, K. Benachour, O. Benkortbi i M. Hamadache

Sažetak

Ovo pilot-istraživanje provedeno je da bi se usporedio trostruki učinak ekstrakta češnjaka i metformina na hiperglikemiju, hiperkolesterolemiju i hipertrigliceridemiju kod štakora s dijabetesom tipa 1 induciranim aloksanom. Štakori Wistar nasumično su bili podijeljeni u četiri skupine. Kontrolna skupina sadržavala je normalne štakore. Druga skupina bili su netretirani štakori s dijabetesom (dijabetes tipa 1, induciran aloksanom). Preostale dvije skupine štakora s dijabetesom liječene su četiri tjedna ekstraktom češnjaka doziranim 75 g po kilogramu tjelesne težine, odnosno metforminom u dozi 0,05 g po kilogramu tjelesne težine. Navedeni spojevi unosili su se oralnim putem. U istraživanjima naglašen je farmakološki utjecaj spojeva iz češnjaka na glukozu i lipide u serumu. Dobiveni rezultati pokazali su da ekstrakt češnjaka ima trostruko djelovanje na: hiperglikemiju, hipertrigliceridemiju i hiperkolesterolemiju. Njegov učinak na hiperglikemiju dugotrajan je i izraženiji u usporedbi s metforminom. Zanimljivo je da je djelovao regulacijski na glikemiju.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

aloksan, dijabetes, ekstrakt češnjaka, glikemija, metformin